Karta pobytu

Karta pobytu Choszczno

W tym etapie karta pobytu czasowego czyli tak zwane zezwolenie na pobyt czasowy stanowi samotnym z niezwykle znanych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla gości z zagranicy, składanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi bardzo dużo, jednakże najczęstszym powodem jest podjęcie pracy, co stanowi większość składanych […]

Czytaj więcej